Gå til hovedindhold

Arbejdsmarked

Et fuldt integreret arbejdsmarked kan resultere i en årlig gevinst på op mod 2,9 milliarder 

 

Beregninger fra 2019 viser, at et fuldt integreret arbejdsmarked over Øresund kan resultere i en årlig gevinst på op mod 2,9 milliarder DKK for svensk og dansk økonomi tilsammen. En sådan fremgang i metropolregionens bruttonationalprodukt ville samtidig forøge det årlige skatteprovenu på op til 1,3 mia. DKK.

Derfor vedtog Greater Copenhagens bestyrelse i 2020 et fælles arbejdsmarkedscharter, der peger på ni konkrete forbedringer som kan bidrage til at realisere regionens vækstpotentiale: 

  1. Bedre viden om udbuddet af kompetencer i arbejdsstyrken
  2. Øget koordinering af beskæftigelsesindsatsen
  3. Øget fleksibilitet i Greater Copenhagen for højtkvalificerede arbejdstagere fra tredjelande
  4. Forskellige arbejdsgiverafgifter i Danmark og Sverige, som hæmmer mobiliteten
  5. Økonomiske og tidsmæssige omkostninger ved transport over Øresund
  6. Samarbejde om kompetenceudvikling og efteruddannelse
  7. Uddannelsessystemets aktører i Greater Copenhagens område bør i højere grad samarbejde om at imødekomme den fremtidige efterspørgsel efter kompetencer
  8. Gensidig anerkendelse af erhvervskvalifikationer i Danmark og Sverige
  9. Øget informationsniveau for virksomheder og arbejdstagere og fælles digital legimitation

Projekter

Læs om tidligere og nuværende projekter, som vi er engageret i.

Greater Copenhagen arbejdede i 2016 for at sikre større mobilitet for internationale forskere, der arbejder ved forskningsanlæggende ESS og MAX IV, som er placeret i Lund. Da det tilhørende datacenter ligger i København, har medarbejderne brug for at kunne arbejde i både Sverige og Danmark uden at blive begrænset af nationale regler om mobilitet og beskatning af international arbejdskraft. Indsatsen var medvirkende til vedtagelsen af en særlov i Danmark, der gør det muligt for internationale forskere at bo i Danmark og arbejde i både Sverige og Danmark.
Greater Copenhagen fik i 2017 udarbejdet en rapport om grænsehindringers samfundsøkonomiske effekter i metropolregionen.
Partner
Øresund direkt, Nordisk Ministerråd

Greater Copenhagen deltar i det nordiska samarbetet för att befrämja integrationen av gränsregioner genom att identifiera och eliminera gränshinder, som hämmar den ekonomiska tillväxten. I det nordiska samarbetet har Greater Copenhagen status som nordisk gränskommitté och mottar finansiering från Nordiska Ministerrådet.

Insatsen görs bland annat i samarbete med:

Arbejdsmarkedscharter
Arbejdsmarkedscharter
Download (8.23 MB)
Arbetsmarknadscharter
Arbetsmarknadscharter
Download (1.65 MB)