Gå til hovedindhold
godståg
Nyhed

Investeringer er nødvendige for at gøre Femern Bælt-forbindelsen til en gamechanger for godstransporten

tir, 05/16/2023 - 09:17

Vejtransporten kan stige med 120 procent og jernbanetransporten kan falde yderligere, når Femern Bælt-forbindelsen åbner, medmindre der investeres i infrastruktur i Sverige og Danmark for at løse flaskehalse og kapacitetsproblemer. Det fremgår af en ny rapport. 

Den faste forbindelse under Femern Bælt vil være færdig i 2029. Den vil fjerne behovet for en 160 km lang omvej gennem Danmark for godstog, reducere transporttiden med ca. 2,5 timer for jernbanetransport og ca. 1 time for vejtransport og bidrage til en effektiv logistik mellem Skandinavien og det europæiske kontinent. Forventningerne er også store til, hvad den vil medføre, ikke mindst inden for grøn transport, med mere godstransport på jernbanerne og færre lastbiler på vejene. 

STRING og Greater Copenhagen har bedt Sweco udarbejde en rapport, og denne rapport viser, at forbindelsen har alle forudsætninger for at blive en game changer inden for godstransport. Men det kommer ikke til at ske af sig selv. Der er også behov for flere investeringer i jernbanenettet i ScanMed (Scandinavian-Mediterranean)-korridoren. Flaskehalse og kapacitetsmangel i jernbanesystemet bidrager allerede i dag, sammen med andre faktorer, til en stigning i vejgodstransporten og et fald i jernbanetransporten. Uden investeringer kan denne tendens fortsætte, selv efter at Femern Bælt-forbindelsen er blevet åbnet. Vejgodstransporten kan stige med op til 120 procent, mens jernbanegodstransporten kan falde yderligere. 

Hvis mere gods transporteres med jernbane, vil det reducere CO2-emissionerne, hvilket er en forudsætning for at nå EU's klimamål. Det vil også mindske trafikpropper, partikelemissioner og slitage på vejene, samtidig med at jernbanetransport er mere sikker end vejtransport. 

Tidligere prognoser alt for positive 
I 2014 viste en prognose, at 165.000 tons gods om året ville blive flyttet fra vej til jernbane, når Femern Bælt-forbindelsen var på plads. Den nye rapport viser, at denne prognose i lyset af den seneste udvikling var for positiv. Beregningen viser nu 7 færre godstog i døgnet end den tidligere prognose. 

- Rapporten er bekymrende læsning, da den viser, at vi uden investeringer i jernbanenettet ikke vil kunne udnytte det fulde potentiale af Femern Bælt-forbindelsen med hensyn til grøn transport. Øresundsbroens landanlæg på den svenske side, fire spor på Lund-Hässleholm, flere spår helst hele vejen til Linköping samt en ny kombiterminal i Danmark mellem København og Rødby, er nogle af de investeringer, der skal foretages for at løse flaskehalse og kapacitetsproblemer og gøre jernbanerne mere konkurrencedygtige, siger Tue David Bak, Managing Director, Greater Copenhagen. 

- Vi er nødt til at løse de resterende udfordringer for at styrke Femern Bælt-forbindelsens rolle og maksimere de utrolige muligheder, den giver, siger Thomas Becker, Managing Director, STRING. 

Du kan læse rapporten "Freight transports with the Fehmarn Belt fixed link" her

Rapporten vil blive præsenteret på Rail Cph-konferencen den 22. maj 2023

Rapporten vil blive præsenteret på Tysklands ambassade i København den 22. Maj 2023.